WIJ HECHTEN VEEL WAARDE AAN HET ONTWERPEN VAN EEN DUURZAAM GEBOUW

STERK IN GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES

Installatietechniek.

Op het gebied van technische installaties zijn er vele uitdagingen. Het is een vakgebied dat steeds in ontwikkeling blijft. Er moet bijvoorbeeld voldoende frisse lucht een gebouw binnen komen om een prettig leefklimaat te realiseren, maar hinder ten gevolge van kou moet worden voorkomen. Een gebouw moet zonder extreem warm te worden wel aangenaam verwarmd kunnen worden.
 
Het creëren van een goed geïsoleerde- en luchtdichte gebouwschil is van groot belang, maar de duurzaamheid en de energiezuinigheid van een gebouw worden in steeds grotere mate bepaald door de technische installaties. Elk plan kent weer nieuwe uitdagingen. Geadviseerde projecten zijn zeer divers en variëren van kleinschalige dagverblijven tot basisscholen, van woningen tot multifunctionele centra en van nieuwbouw tot de herontwikkeling van een monumentaal pand.

De uitdaging.

De uitdaging in elk bouwplan is naar onze mening gelegen in een goede en integrale samenwerking tussen alle betrokken partijen. Alleen dan is er een optimaal resultaat te behalen. Dit vertaalt zich in een prettig gebouw, waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen werken, leren of gewoon verblijven. Wij bezitten ruime ervaring op het gebied van bouwkundige-, constructieve-, bouwfysische- en installatietechnische advisering, van zeer uiteenlopende projecten. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het ontwerpen van een gezond en duurzaam gebouw.

ENBIDESIGN heeft ervaring met het installatietechnisch uitwerken van zeer uiteenlopende woon- en werkgebouwen.