WIJ HECHTEN VEEL WAARDE AAN HET ONTWERPEN VAN EEN DUURZAAM GEBOUW

BOUWKUNDE EN INSTALLATIETECHNIEK ONDER EEN DAK

Bestekken.

Het bestek is de complete omschrijving en beschrijving van een uit te voeren werk, inclusief de bij het werk horende bestektekening en details. Het bestek bevat tevens administratieve en wettelijke regelingen en bepalingen, waardoor dit document ook een contractstuk is. Het bestek kan betrekking hebben op een bouwwerk maar ook op een compleet project.
 
Het bestek bevat als eerste een algemeen deel met de algemene omschrijving, algemene projectgegevens, bepalingen over werkzaamheden van derden, regelingen over de aanbesteding en inschrijving. Vervolgens wordt aangegeven welke voorwaarden en voorschriften van toepassing zijn, bepalingen omtrent verzekeringen, bepalingen over verrekeningen van wijzigingen en meer- en minder werk, bepalingen over tekeningen en berekeningen en regelingen omtrent de arbeidsomstandigheden. Maar ook bouwplaatsvoorzieningen kunnen hierin aan de orde komen.

Toegepaste materialen.

In de overige hoofdstukken wordt het hele object in onderdelen beschreven: welke materialen toegepast moeten worden en van welke kwaliteit. Tot slot worden alle bepalingen die afwijken van de Standaard bepalingen, beschreven. Hier dient de aannemer zich aan te houden.