WIJ HECHTEN VEEL WAARDE AAN HET ONTWERPEN VAN EEN DUURZAAM GEBOUW

STERK IN GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES

Ontwerp & Bestekken.

Welk type gebouw het ook betreft, wij zien dat de kwaliteit van leven en werken meer dan ooit centraal staat. Voor ons betekent dit dat het gehele ontwerp zodanig afgestemd wordt, dat in alle behoeften wordt voorzien.
 
Hiervoor nemen wij bijvoorbeeld extra tijd voor het opstellen van het Programma van Eisen, wat de leidraad is voor elk ontwerp.
 
De techniek wordt afgestemd samen met de architectuur en de constructies, een uitdaging op hoog niveau waar wij onze kennis ten volle benutten om tot een gedegen en verantwoord ontwerp te komen.
 
Onze bestekken en bestekstekeningen worden, afhankelijk van de wensen van opdrachtgever, volledig uitgewerkt. Wij berekenen alle leiding- en kanaaldiameters, pomp selecties, luchthoeveelheden, warmteverlies en koellast; alle mogelijke technische gegevens welke nodig zijn om tot een juiste prijsvorming te komen voor de inschrijvers.

Duidelijkheid en eensluitendheid staat voor ons voorop.

  • Programma van Eisen
  • Voorlopig en definitief ontwerp
  • Bestekschrijven
  • Technische tekeningen