WIJ HECHTEN VEEL WAARDE AAN HET ONTWERPEN VAN EEN DUURZAAM GEBOUW

BOUWKUNDE EN INSTALLATIETECHNIEK ONDER EEN DAK

Bouwbesluit en Berekeningen.

Het bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. Uw bouwplan dient te voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit.

Bouwplannen.

Wij kunnen uw bouwplan toetsen aan onder andere de volgende onderdelen:
  • Energieprestatieberekeningen;
  • Gebruiksoppervlak;
  • Verblijfsgebied;
  • Daglicht;
  • Ventilatie;