WIJ HECHTEN VEEL WAARDE AAN HET ONTWERPEN VAN EEN DUURZAAM GEBOUW

BOUWKUNDE EN INSTALLATIETECHNIEK ONDER EEN DAK

Bouwfysica.

Voor diverse onderdelen van bouwfysica beschikken wij over de laatste versies van officieel erkende berekeningprogramma’s.

 

Voor zowel woningen, scholen als utiliteitsgebouwen stellen wij EPC berekeningen op, welke gebruikt worden voor aanvraag bouwvergunningen en energielasten berekeningen.
 
Geluidsoverlast in bijvoorbeeld klaslokalen en gymzalen kunnen wij aantonen middels ons nagalm berekeningsprogramma. Met de selectietabel geven wij adviezen over de te gebruiken wand- en plafond afwerkingen, om de nagalm binnen de gestelde eisen te laten vallen van ARBO wetgeving en gebruiksvriendelijkheid.
 

Ventilatie- en daglichtberekeningen dienen om een goed inzicht te krijgen in de te verwachten leefbaarheid in een gebouw. Voldoende ventilatie en daglichttoetreding hebben bewezen dat zij de woon-, leer- en arbeidsomstandigheden verbeteren. Wij adviseren en ontwerpen dan ook installaties welke op de toekomst gericht zijn. Hierbij wordt met name de techniek zo ontworpen dat wijzigingen in gebruik van de ruimten eenvoudig kunnen worden doorgevoerd, zonder klimaatproblemen.

Wij zijn van mening dat diverse bouwfysische onderdelen te ruim omvattend zijn om alle kennis hiervoor in huis te hebben. Voor bijvoorbeeld brandoverslag en TO berekeningen maken wij dan ook gebruik van een extern bureau, welke aan alle wettelijke eisen voldoet, om een gedegen rapportage op te stellen.

Berekeningen.
  • EPC berekeningen
  • Nagalmberekeningen
  • Ventilatieberekeningen
  • Daglichtberekeningen
  • TO berekeningen

Bouwfysische onderdelen.

Wij zijn van mening dat diverse bouwfysische onderdelen te ruim omvattend zijn om alle kennis hiervoor in huis te hebben. Voor bijvoorbeeld brandoverslag en TO berekeningen maken wij dan ook gebruik van een extern bureau, welke aan alle wettelijke eisen voldoet, om een gedegen rapportage op te stellen.